Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om Sparbanksstiftelsen

Cross Markets

Sparbanksstiftelsen Tjustbygden är en av totalt 22 sparbanksstiftelser i Sverige som verkar regionalt och lokalt. Sparbanksstiftelsen Tjustbygden äger alla aktier i Tjustbygdens Sparbank AB och de utgör tillsammans en koncern. Stiftelsen är en av fyra sparbanksstiftelser i Sverige som är hundraprocentiga ägare till sin sparbank. Genom att äga banken och genom att använda en del av avkastningen från banken till samhällsnyttiga insatser, har stiftelsen en unik möjlighet att verka som drivkraft för en positiv utveckling av Västerviks kommun. Det gör stiftelsen bland annat genom att dela ut projektbidrag och stipendier samt att medverka i en rad samhällsengagemang.

Ny verkställande tjänsteman på Sparbanksstiftelsen Tjustbygden

Carl-Magnus Mårheden Carl-Magnus Mårheden blir ny verkställande tjänsteman på Sparbanksstiftelsen Tjustbygden.

Carl-Magnus Mårheden har anställts som ny verkställande tjänsteman i Sparbanksstiftelsen Tjustbygden. Carl-Magnus kommer närmast från Västerviks kommun där han har jobbat som förvaltningschef för kommunstyrelsens förvaltning.

Sedan 1985 har Carl-Magnus jobbat med samhälls- och näringslivsutveckling i olika former. Mellan 2009 och 2015 satt han som kommundirektör i Västerviks Kommun och under åren har han arbetat upp ett brett kontaktnät och skaffat viktiga erfarenheter som kommer ligga nära utvecklingsdelen i sin tjänst på Sparbanksstiftelsen.

- Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv varit intresserad av och arbetat med samhällsutveckling på olika sätt, förträdesvis med näringslivsutveckling. En lokalt ägd bank med förankring i bygden och med möjligheter att vara en aktiv samhällsaktör är av stor betydelse för kommunens och bygdens utveckling. När tjänsten som verkställande tjänsteman blev ledig såg jag en fantastisk möjlighet att få avsluta mitt yrkesverksamma liv med att återigen få fokusera på samhällsutveckling och vara en medspelare i att öka attraktiviteten i Tjustbygden, säger Carl-Magnus Mårheden.

- Jag har alltid varit imponerad av stiftelsens arbete med att utveckla kommunen och näringslivet. Att kunna använda överskottet från bankens verksamhet till utvecklingsfrämjande projekt i kommunen gör stiftelsen till en viktig spelare lokalt. Jag vill fortsätta arbetet med att bidra till en positiv utveckling av samhället och stiftelsens verksamhetsområde, samt att göra verksamheten mer synlig. Jag vill också gärna vara en person som kan inspirera andra till att göra saker möjliga.

Carl-Magnus tillträder tjänsten i början av april och efterträder då Thomas Björkberger som går i pension.

Västervik 2016-01-12.


Fakta Sparbanksstiftelsen Tjustbygden:

Tjustbygdens Sparbank har inga externa ägare som kräver utdelning, utan styrs istället på uppdrag av kunderna via en lokal stiftelse – Sparbanksstiftelsen Tjustbygden. Under 90-talets omsvängningar i bankbranschen behöll Tjustbygdens Sparbank sin gamla struktur men i början av 2000-talet tog man beslutet att ombilda till bankaktiebolag. Det historiska beslutet, som togs på Sparbanksstämman den 4 april 2001, gjorde banken till en av då totalt fyra sparbanker i Sverige som till hundra procent ägs av en lokal stiftelse. Beslutet var strategiskt och motivet var att trygga det värde och de tillgångar, som under nästan ett och ett halvt sekel byggts upp i bygden - för all framtid. Till skillnad från de flesta andra banker är därför Tjustbygdens Sparbank en helt lokal bank, som genom stiftelsen har ett hundraprocentigt lokalt ägande på uppdrag av kunderna. Ägandet och förankringen gör det möjligt för stiftelsen att vara en samhällsaktör och positiv drivkraft i utvecklingen av Västerviks kommun. Mer information finns på www.enbättrebank.nu

Stäng Skriv ut