Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om Sparbanks-stiftelsen

Om Sparbanks-stiftelsen

Sparbanksstiftelsen Tjustbygden är en av totalt 22 sparbanksstiftelser i Sverige som verkar regionalt och lokalt. Stiftelsen är en av fyra sparbanksstiftelser i Sverige som är hundraprocentiga ägare till sin Sparbank. Genom att äga banken och genom att använda en del av avkastningen från banken till samhällsnyttiga insatser, har stiftelsen en unik möjlighet att verka som drivkraft för en positiv utveckling av Västerviks kommun. 

  • Bakgrund

    Sparbanksrörelsen har en lång tradition i Sverige - den första svenska sparbanken startade i Göteborg år 1820. Sparandet var grunden till rörelsen och genom att göra det möjligt för alla att spara i bank och förränta sina pengar, skulle man förebygga fattigdomen och skapa välfärd.

  • Styrelsen

    De sju styrelseledamöterna är utsedda av stiftelsens 30 huvudmän, vilka tillsammans bildar stiftelsens stämma. Stiftelsens operativa verksamhet leds av en verkställande tjänsteman.

  • Vårt varumärke

    För oss är samarbetet med er en av grundbultarna i hela vår verksamhet, därför vill vi synas ihop med er. Loggorna och guiden "Vi vill synas tillsammans med er" kan du ladda ned här. 

Stäng Skriv ut