Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

En ägare och samhällsaktör

Stiftelsens uppgift är att som ensam aktieägare i Tjustbygdens Sparbank främja sparsamhet och verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas. Ändamålet är också att bankverksamheten blir en effektiv konkurrensfaktor på marknaden.

Bidra till en god samhällsutveckling

Vid sidan om syftet att främja sparsamhet får stiftelsen främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur i Västerviks kommun med omnejd. Det gör man genom att dela ut bidrag och stipendier till fysiska och juridiska personer ur den löpande avkastningen av sin förmögenhet. En grundläggande idé med Sparbanksstiftelsen Tjustbygden är att bidra till en god samhällsutveckling och att stärka sparbanksprofilen hos allmänheten och bankens kunder.

Stäng Skriv ut