Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Förverkliga dina drömmar

Studentekonomi

Ta chansen att förverkliga din dröm genom ett ungdomsstipendium från Sparbanksstiftelsen. Stipendierna är avsedda att användas för någon form av utveckling eller förkovran. Det kan till exempel gälla utbildning, träningsläger eller praktik. 

Årets ansökningsperiod är över men redan nu kan du föranmäla ditt intresse så hör vi av oss när vi öppnar upp ansökan igen i december. Anmäl ditt intresse här

Varje år delar Sparbanksstiftelsen ut ungdomsstipendier till förmån för kultur, idrott och studier/praktik. Sparbanksstiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja sparsamhet samt verka för att sparbanksrörelsens grundläggande värderingar bevaras och utvecklas. Vid sidan om detta får stiftelsen även främja utbildning, idrott, näringsliv, forskning och kultur inom verksamhetsområdet.

Ansök om Sparbankens Ungdomsstipendium

Stäng Skriv ut